Ομιλία στο Ογκολογικό Συνέδριο – Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Ομιλία στο Ογκολογικό Συνέδριο – Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Το βέλτιστο ογκολογικό αποτέλεσμα προκύπτει μόνο με τη συνεργασία ογκολόγων όλων των ειδικοτήτων. Η έγκαιρη, σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των όγκων κάθε μορφής και σε οποιοδήποτε στάδιο, γίνεται δυνατή μόνο με την άριστη συνεργασία των ογκολόγων παθολόγων,...