Τεστ ARISTON:

 

Το ARISTON test είναι ένα έμπειρο σύστημα επαγγελματικής συμβουλευτικής, χρησιμοποιώντας προηγμένους κανόνες, αλγόριθμους και μαθηματικά μοντέλα, προκειμένου να προσδιορίσει το επάγγελμα/επάγγελμα που ταιριάζει στην προσωπικότητά σας. Όταν αναφερόμαστε σε ένα «ειδικό σύστημα» υπονοούμε προηγμένο λογισμικό σχετικά με τους τύπους προσωπικότητας, τις ειδικές ικανότητες και ικανότητες και τα αντίστοιχα περιβάλλοντα εργασίας. Το λογισμικό παράγει μια αναφορά αυτόματα, μετά από εκτενείς αναλύσεις των απαντήσεων που δίνετε στο διαδίκτυο.

Οι γνώσεις που περιέχονται στη βάση δεδομένων των ειδικών ταξινομούνται ανά ηλικία, φύλο, εθνικότητα, ακαδημαϊκά τμήματα, επαγγέλματα και ειδικότητες και βασίζονται σε εκτενείς αναλύσεις χιλιάδων επαγγελματιών και νέων. Με άλλα λόγια, το τεστ έχει επαληθευτεί και επικυρωθεί σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα πραγματικών περιπτώσεων. Τα αποτελέσματα της έκθεσης που παράγεται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη εργασιών που σχετίζονται με την ανάλυση προσωπικότητας, την επαγγελματική συμβουλευτική και τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα μπορούν:

 

    1. Προσδιορίστε τα κρυμμένα ταλέντα, τις επαγγελματικές κλίσεις, τις ικανότητες, τις ικανότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας.
    2. Επαληθεύστε εάν η προσωπικότητά σας μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις συγκεκριμένων εργασιακών περιβαλλόντων ή ειδικοτήτων που απαιτούν πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
    3. Επαληθεύστε το ασκούμενο επάγγελμα και τον βαθμό στον οποίο αυτό είναι συμβατό με την προσωπικότητα του ατόμου.
    4. Προσδιορίστε εναλλακτικά επαγγελματικά ενδιαφέροντα και επαγγελματικούς τομείς που είναι πλήρως συμβατοί με την προσωπικότητά σας.
    5. Υποστήριξη καθηκόντων που αφορούν πρόσληψη, μετάθεση και προαγωγή, τομέα εξειδίκευσης, τοποθέτηση σε τμήματα, συμβουλευτική επαγγελματικής και σταδιοδρομίας και γενική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
ariston psychometrics logo
Τεστ ARISTON

Δυνατότητα Συνεδρίας μέσω

Δυνατότητα Συνεδρίας μέσω skype

espa banner